Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szkoła podstawowa w Okszowie

Zdjęcie Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z salą gimnastyczną i boiskiem asfaltowym

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie

ul. Chełmska 14
22-105 Okszów
tel. 82 569 07 56
E-mail: spokszow@gmail.com
WWW: http://spokszow.pl/

Historia szkoły

Historia szkoły sięga okresu sprzed I wojny światowej. Przekazy ustne wskazują, że szkoła powszechna (podstawowa) w Okszowie zlokalizowana była w drewnianym budynku w pobliżu skrzyżowania dróg prowadzących w kierunku Rudy-Huty i Czułczyc. Budynek znajdował się w tym miejscu do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku (informacje o carskim pochodzeniu szkoły przekazywali nieżyjący już mieszkańcy Okszowa).

Szkoła Podstawowa w Okszowie – 1965 r.
Szkoła Podstawowa w Okszowie – 1973 r.

W latach 70-tych mieściła się w murowanym budynku przy głównej ulicy Okszowa, gdzie obecnie mieści się biblioteka i oddział przedszkolny.

W obecnym, budynku funkcjonowała od 1990 roku jako ośmioklasowa szkoła podstawowa. Z dniem 1 września 1999 r. stała się szkołą publiczną o strukturze organizacyjnej sześcioklasowej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Organ prowadzący – Gmina Chełm.

źródło: http://spokszow.pl/