Sołtys

Od 2019 roku Sołtysem Okszowa jest Semeniuk Czesław.

Rada sołecka: Wiesław Kuchta, Bogusław Tarnowski, Dariusz Stadnicki