Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historia

Pierwszymi znanymi właścicielami Okszowa byli Michał i Zofia Sobolewscy, którzy w 1761 przekazali folwark bazylianom z Chełma. Z zachowanego inwentarza wynika, że majątek był niewielki, a właściciele mieszkali w skromnym drewnianym dworku. Wśród kolejnych właścicieli wymieniani są: Sidorowscy, Prusinowscy, Michałowscy, Nitawscy, Karpińscy, Wiśniewscy, Zgórscy, Prażmowscy i Malinowscy. Folwark często dzierżawili mieszkańcy Chełma. Według danych ze „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego…” w 1827 wieś Okszów składała się z 12 domów i 60 mieszkańców. W 1864 część dóbr została rozparcelowana. Fragment (130 morgów) kupił również unicki biskup chełmski Michał Kuziemski (według innych źródeł, w 1870 biskup zakupił za otrzymane od rosyjskich władz państwowych 25 tysięcy rubli, całą wieś Okszów). W 1873 folwark składał się z 482 morgów (w tym 188 mórg gruntów ornych i ogrodów, 95 łąk, 70 pastwisk 70, lasów 92 i nieużytków 36). Działał tutaj również browar, dający roczną produkcję o wartość 3000 rubli.

W 1904 r. właścicielem majątku był Konstanty Popiel, a następnie Rosyjski Bank Parcelacyjny. W 1912 r. na gruntach Okszowa powstała cegielnia, której właścicielem był Samuel Dychter. W 1914 r. w zabudowaniach dworskich organizowano późniejszy Legion Puławski. Po I wojnie światowej obiekt przejęło państwo. W marcu 1916 w Okszowie funkcjonowała szkoła powszechna, w której uczyło się 65 dzieci. Zajęcia prowadził Jan Bielski. W 1918 w szkole uczyło się już 80 dzieci. Od 1937 w szkole pracował Marian Plewiński, a w 1939 Maria Skrzypkówna. W 1923 powołano do życia Ludową Szkołę Rolniczą im. Komendanta Józefa Piłsudskiego (obecnie Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego), która przejęła teren podworski. Organizatorem szkoły był Zdzisław Szymankiewicz (kierował placówka do 1932). W uroczystościach poświęcenia szkoły w dniu 7 czerwca 1925 uczestniczył osobiście Józef Piłsudski. W czasie II wojny światowej istniał tu jeden z największych obozów jenieckich żołnierzy sowieckich, zorganizowany przez Niemców na okupowanych przez nich ziemiach polskich – Stalag 319. W latach 1983-1989 powstał kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego (samodzielną parafię erygowano w 1986).

autor: Adrian Mazurek via Wikipedia:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oksz%C3%B3w