Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Petycja w sprawie przywrócenia „jedenastki”

Od prawie 2 lat Chełmskie Linie Autobusowe nie kursują do Okszowa, Kozy Gotówki i Srebrzyszcza. Likwidacja kursów tych linii podyktowana być miała trudną sytuacją finansową Spółki oraz odmową Gminy Chełm partycypowania w kosztach utrzymania linii.

Od dnia 9 października 2020 roku wpływają do Rady Gminy Chełm petycje dotyczące podjęcia działań mających na celu przywrócenie kursowania autobusu CLA linii nr 11. Petycje te zostały zakwalifikowane jako perycje wielokrotne i będą rozpatrywane przez Radę Gminy Chełm łącznie.

Informacja ta nie oznacza przywrócenia autobusu do Okszowa jednak wymusza na organie samorządowym podjęcie tematu petycji. O skutkach tej dyskusji będziemy informować. Termin rozpatrzenia petycji wynosi 3 miesiące od dnia 03 stycznia 2021 roku.